‘หลวงปู่มั่น’บุคคลสำคัญของโลก


เสมือนเป็นที่แน่นอนแล้วว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้พระครูวินัยธร มั่น ภูริทตฺโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ดังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563-2564 ได้ยกย่องบุคคลสำคัญที่เป็นพระสงฆ์ถึง 2 รูป ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (พระครูวินัยธร มั่น ภูริทตฺโต) ครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464)

ในที่นี้จะขอกล่าวคุณประวัติของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

เท่าที่ได้ศึกษาในชีวิตประวัติของท่าน แม้จะเพียงน้อยนิด แต่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศาจารวัตรอันสง่างาม โดยเฉพาะข้อวัตรที่ภิกษุพึงกระทำได้ยากในยุคปัจจุบัน ก็คือธุดงควัตร

โพสต์ไว้ที่: Asia

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *